Mbinu za Kufundishia Hisabati – I

SEHEMU A 

  1. Ni mambo yapi muhimu ya kuzingatiwa na mwalimu iwapo mbinu ya kualika mgeni itatumika?
  2. Eleza tofauti zilizopo kati ya kitabu cha kiada na ziada.
  3. Baadhi ya walimu hawapendi kufundisha kwa mbinu ya ziara. Unafikiri ni kwa nini?
  4. Taja vifaa vitano kwenye mkebe wa hesabu vitumikavyo katika elimu maumbo. Taja kazi ya kila kimoja.
  5. Taja zana tano za kufundishia Hisabati shule ya msingi.
  6. Kuna stadi ngapi za Hesabu? Zitaje.
  7. Mwalimu anatakiwa kuzingatia mambo gani wakati wa kuchagua mbinu ya kufundishia.
  8. Mbinu nzuri ya kufundishia ni ipi?
  9. Utamthibitishiaje mwanafunzi wa darasa la kwanza kuwa 3 + 5 = 8.

SEHEMU B 

10. Muhtasari wa somo la Hisabati unatakiwa kuwa na sifa zipi?

Hisabati ni somo muhimu sana. Ni malengo yapi yanasababisha somo hili lifundishwe shule za msingi?


SEHEMU C 

11. Zana za kufundishia zina umuhimu gani?

12. Ni mambo yapi yanayosababisha mbinu ya kufundishia kuwa nzuri au kuwa mbaya?

13. Eleza utakavyofundisha darasa la tatu (III) kuzidisha 3 kwa 5.

14. Eleza uhusiano uliopo kati ya njia za kufundishia, mbinu za kufundishia na mikakati ya ufundishaji. Toa mifano.

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

3 thoughts on “Mbinu za Kufundishia Hisabati – I

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.