Mitaala – Maswali ya Kujipima | Siku 5 Kabla Mtihani wa GATCE

 1. Eleza maana ya mitaala.
 2. Eleza maana ya chanzo cha mitaala.
 3. Taja masomo yanayofundishwa kwenye mitaala ya Elimu ya Awali.
 4. Eleza kwa nini mitaala ya Elimu ya Awali hutilia mkazo wa kujifunza kwa vitendo na siyo nadharia?
 5. Eleza kwa nini masomo ya Stadi za Kazi yanafundishwa katika shule za msingi?
 6. Jadili juu ya Bunge kushiriki kuidhinisha matumizi ya mitaala ya shule na vyuo vya ualimu nchini.
 7. Jadili juu ya tathimini ya mitaala.
 8. Fafanua usemi huu, “Mwalimu ni mkuza mitaala”.
 9. Mitaala haina budi kubadilika kadri jamii inavyobadilika. Eleza
 10. Eleza tofauti iliyoko kati ya mitaala rasmi na mitaala isiyo rasmi.
 11. Majaribio na mitihani humpima mwanafunzi na mwalimu pia. Toa maelezo kutegemea hoja hizo.
 12. Taja na eleza vyanzo muhimu vya mitaala.
 13. Kwa nini Mitaala haina budi kuwiana na malengo ya taifa ya kutoa elimu?
 14. Nani mtuamiaji wa zana za kujifunzia na kufundishia? Mwalimu au mwanafunzi?
 15. Fafanua milango ya fahamu ya ndani na ya nje.
 16. Eleza tofauti baina ya chati na bango.
 17. Kwa nini si vizuri kutumia picha ikiwa vitu halisi vinapatikana?
 18. Mambo gani yanayokufanya utumie ubao wa chaki darasani?
 19. Eleza kazi ya ubao wa vielelezo darasani.
 20. Eleza jinsi utakavyotumia picha au chati katika darasa lililojengwa kwa nyasi au makuti.
 21. “Ubao wa chaki ni kwa matumizi ya mwalimu na mwanafunzi” Jadili usemi huu.
 22. Eleza kwa kifupi njia zinazoweza kusaidia zana kudumu kwa muda mrefu zaidi
 23. Taja sifa 6 za chati na mabango mazuri.
 24. Taja zana mbili za kujifunzia/kufundishia ambazo ni lazima ziwepo wakati somo likiendelea.
 25. Nini maana ya zana za kufundishia?
 26. Eleza hatua nne ambazo unaweza kupitia kutengeneza ubao (wa chaki) huru.
 27. Ufaraguzi wa zana ni nini? Kwa nini tunafaragua zana?
 28. “Matumizi ya zana huchangamsha milango ya fahamu ya mwanafunzi”. Jadili usemi huu.
 29. Sifa zipi za chati au mabamngo zinapotumika darasani zinaweza kusababisha mwanafunzi kujifunza elimu potofu.
 30. Elimu ni nini?

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

2 thoughts on “Mitaala – Maswali ya Kujipima | Siku 5 Kabla Mtihani wa GATCE

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.