Stadi za Kazi – Maswali ya Kujipima | Siku 5 Kabla Mtihani wa GATCE

 1. Taja faida za Elimu ya Michezo
 2. Taja vipengele vilivyomo katika muhtasari wa mafunzo ya Elimu kwa Michezo katika shule za msingi.
 3. Ni mavazi gani yanayofaa kwa mwanamichezo?
 4. Taja vifaa muhimu kwa mchezo wa netiboli.
 5. Chora uwanja wa mchezo wa wavu na kuonesha vipimo vyake.
 6. Kwa nini wachezaji hubadilishana wakati mchezo unapoendelea katika mchezo wa mpira wa kikapu?
 7. Taja kanuni kuu za kutoa huduma ya kwanza.
 8. Kambi ni nini? Taja vitu muhimu vya kuzingatia wakati unatayarisha kupiga kambi.
 9. Sanaa ni nini? Taja aina za sanaa.
 10. Mapambo ni nini?
 11. Kuna aina ngapi za tamthilia? Zitaje na toa maelezo kuhusu aina hizo.
 12. Eleza matukio ambayo hutumia muziki kama chombo cha kuvutia usikivu.
 13. Fafanua na chambua sifa tatu za michezo ukionesha umuhimu wake katika ukuaji wa mtoto;
  1. Kimwili
  2. Kiakili
 14. Kuna umuhimu gani kwa mwalimu wa michezo kufahamu huduma ya kwanza?
 15. Kuna sababu gani za msingi kwa mwanamichezo kupasha miwli joto kabla ya kuanza kucheza mchezo wowote?
 16. Muhtasari wa Michezo na sanaa kwa shule za msingi una vipengele vingapi?
 17. Taja sababu zilizofanya makabila mengi kuthamini na kuhusisha michezo na sanaa kwa watoto na vijana wao.
 18. Utazingatia taratibu zipi wakati unafanya maandalizi ya kufundisha somo la michezo kwa watoto wadogo (chekechea)?
 19. Eleza tofauti ziliyopo kati ya michezo ya awali na michezo ya sasa.
 20. “Michezo ni uhai” Jadili ukitoa mfano kutegemea jibu lako.
 21. Utatumia mbinu gani ili kuwafanya wanafunzi wako wapende kucheza michezo?
 22. Jadili misingi mitatu ya elimu ya jadi.
 23. Taja na eleza sababu tatu zilizofanya kipindi cha ujana kuwa na matatizo.
 24. Njia ya kualika wageni na njia ya ziara zinafanana katika matayarisho yake. Fafanua mambo yanayozifanya njia hizo zifanane na eleza faida mbili za kutumia njia hizo kwa pamoja.
 25. Kwa nini mwalimu analazimika kujenga tabia ya udadisi kwa wanafunzi wake? Toa sababu tano.
 26. Eleza jinsi mazingira yanavyoathiri maisha ya jamii ya siku kwa siku.
 27. Eleza jinsi utakavyofundisha somo la utamaduni kwa kutumia michezo.
 28. Taja vipengele vine vinavyoingizwa katika sanaa za ufundi.
 29. Eleza jinsi utakavyoishirikisha jamii inayozunguka shule yako katika kufundisha somo la utamaduni.
 30. Fafanua dosari zinazoweza kutokea katika ufundishaji iwapo mwalimu hakuandaa vyema Somo Lake.

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

3 thoughts on “Stadi za Kazi – Maswali ya Kujipima | Siku 5 Kabla Mtihani wa GATCE

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.