Ualimu | Maswali na Majibu

walimu na ualimu

1.       Mwalimu anatumia mbinu gani kukabiliana na tatizo la upungufu wa vitabu vya kiada?

 • Kununua kwa kutumia fedha za miradi
 • Kuagiza wilayani
 • Kuazima shule yenye vitabu vingi
 • Kuwaagiza wanafunzi wanunue
 • Kutoa kivuli (photocopy) cha kitabu kinachokosekana

2.       Eleza sifa za taaluma ya ualimu

 • Ina miiko ya kazi
 • Huhitaji muda mrefu wa kupata maarifa na kufanya mazoezi
 • Utaalamu hutoa huduma kwa jamii
 • Una kiasi kikubwa cha uhuru

3.       Eleza kazi za TSD;

 • Kuendeleza na kusimamia huduma
 • Kumshauri waziri kuhusu uendeshaji na usimamizi wa huduma kwa walimu wote kama itakavyotolewa mara kwa mara katika sheria za utumishi
 • Kusimamia kama chombo cha upatanishi kati ya mwalimu, mwajiri na jumuiya ya wafanyakazi (TFTU) na chama cha walimu Tanzania (CWT)
 • Kuendeleza utaratibu kwa walimu wote walioko kazini
 • Kutekeleza mambo yote yalioelezwa katika kanuni na sheria za utumishi

4.       Ofisi ya Ukaguzi wa shule;

 • Kazi kubwa ya wakaguzi wa shule licha ya kuangalia mahudhurio ya walimu na wanafunzi pia ni kukagua namna ya ufundishaji kwa walimu;
 • Kufuatilia utekelezaji wa mitaala shuleni na kushauri mbinu na vifaa ambavyo walimu wanapaswa kutumia;
 • Baada ya ukaguzi huandaa taarifa na kuipeleka Wizarani au kwa maafisaelimu wa mikoa ikiwa na mapendekezo ya kuondoa dosari zilizojidhihirisha katika mtaala unaohusika.

5.       Bainisha matatizo yanayomkabili mwalimu katika mazingira ya kazi

 • Uhaba au ukosefu wa nyumba za walimu karibu na maeneo yao ya kazi
 • Ukosefu wa usafiri hususani maeneo ya vijijini
 • Idadi kubwa ya wanafunzi darasani
 • Uhaba na ukosefu wa vifaa vya kufundishia na kujifunza
 • Uhaba wa vyumba vya madarasa
 • Ukosefu wa maji safi na salama
 • Ukosefu wa mafunzo kazini ya kumwendeleza mwalimu
 • Hadhi duni na heshima ya mwalimu inavyoonekana katika jamii

6.       Pendekeza njia mbazo mwajiri atazitumia kupunguza changamoto za ualimu katika mazingira ya kazi

 • Kusikiliza malalamiko ya walimu na kuyafanyia kazi
 • Kuwa karibu na walimu na kuwamotisha
 • Kutenga bajeti ya kutosha ili kuhakikisha vifaa muhimu vinapatikana shuleni
 • Kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuleta huduma muhimu karibu na shule mfano Maji
 • Kuwapatia walimu mafunzo ya mara kwa mara kazini ili kuimarisha utendaji wao wa kazi
 • Kuboresha mitaala ya elimu ili kumpunguzia mwalimu mzigo wa kufundisha vitu visivyo na tija kwa wanafunzi

7.       Eleza malengo ya mafunzo ya ualimu chuoni

Mafunzo ya ualimu yana malengo mahsusi yanayoongozwa na dira na falsafa ya elimu nchini. Hapa Tanzania malengo ya mafunzo ya ualimu yamefafanuliwa vyema katika Sera ya Elimu na Mafunzo. Kwa mujibu wa Sera ya Elimu na Mafunzo (1995), madhumuni na malengo ya elimu ya mafunzo ya ualimu ni;

 • Kuwapa wanachuo nadharia ya msingi ya elimu, saikolojia, unasihi na ushauri
 • Kuwapa wanachuo msingi na mbinu za kufundisha, ubunifu na bidaa
 • Kuinua kiwango cha uelewa wa misingi ya mtaala wa shule
 • Kunoa walimu tarajali, walimu na wanafunzi kimaarifa na umahiri katika baadhi ya masomo, stadi na teknolojia
 • Kuwapa ujuzi na mbinu za upimaji na tathmini katika elimu kuwawezesha wanachuo na walimu wa shule na wanafunzi kupata ujuzi wa elimu na mafunzo ya uongozi na utawala (ETP 1995;5)

8.       umuhimu wa kujiendeleza kitaaluma kwa mwalimu

 • Huongeza maarifa na ujuzi katika mada anayoishughulikia;
 • Kuongeza moyo wa kujiamini na kufanya kazi bila woga;
 • Kuongeza kipato; mwalimu anapohitimu kiwango Fulani cha elimu aidha hupewa nyogeza mbili za mshahara au kupandishwa daraja;
 • Kuongeza hadhi ya mwalimu

9.       Eleza sifa za mwalimu mahiri;

 • Hujiongoza, hujituma na hupenda kazi yake
 • Hutumia mbinu na njia zinazomfanya mwanafunzi amuelewe na kulipenda somo lake
 • Ni mfaraguzi na mbunifu wa vifaa vya kufundishia kulingana na mazingira yake
 • Hulimudu somo na mada anazofundisha
 • Ni mwenye heshima na nidhamu kwa wanafunzi na watumishi wenzake
 • Anapenda kujifunza na kuthamini michango ya wengine juu ya kazi yake
 • Anapenda na kuhimiza ushirikiano na mawasiliano na wadau wengine wa elimu

10.   Ni vipengele vipi vinavyothibitisha kushuka kwa hadhi ya walimu?

 • Kulewa hovyo
 • Kutumia lugha chafu mbele ya wanafunzi
 • Kuvaa ovyo ovyo
 • Kushindwa kufundisha vizuri
 • Kudai hongo
 • Kuwapa wanafunzi mimba
 • Kushindwa kuongea kiingereza
 • Kutokujua kikamilifu maarifa ya masomo mengi
 • Kuuza na kununua mitihani

****************************************************

Walimu na Ualimu tunapenda kuwashukuru wote ambao wamekua wakichangia Ujenzi wa Maktaba ya Jamii kabanga.

Wewe kama Mdau Muhimu karibu sana na tunakuomba uendelee kuchangia kadri Mungu atakavyokuwezesha.

Kiasi cha Shilingi 1,620/= utakua umefanikisha kununua matofali 18 yatakayosaidia kukamilisha ujenzi wa Maktaba ya Jamii kabanga.

Unaweza kuchangia kupitia namba hizi na Mungu Akubariki sana!

 • M-Pesa namba 0767 92 92 96
 • Airtel Money Namba 0786 926285 na
 • Tigo Pesa namba 0714 227875

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

5 thoughts on “Ualimu | Maswali na Majibu

 1. Kushindwa kuonge kingeleza sio kigezo#Rejea vigezo vya kujiunga na mafunzo ya UALIMU.havijaonesha kuwa anaejiunga lazma hawe na uwezo wa kuandika na kuongea kingereza[vinahitaji muombajiji awe na alama kadhaa]

  Like

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.