Mbinu za Kufundishia Elimu ya Dini ya Kiislamu | Sehemu ya I

SEHEMU A

1. Bainisha changamoto mbili (2) zinazowakabili walimu waislamu.

2. Taja tofauti nne (4) zilizopo kati ya Zakat na Sadaqat.

3. Taja mambo manne (4) yapatikanayo katika funga ambayo humtayarisha mfungaji kufikia lengo la funga.

4. Taja funga sita (6) za kafara.

5. (a) Eleza kwa ufupi mambo au vitendo vinne (4) vinavyobatilisha funga ya mja.

(b) Kwa mujibu wa Qur’an ni mazingira gani mtu anaruhusiwa kutofunga mwezi wa Ramadhani?

6. Taja makundi sita (6) tu yaliyotajwa katika Qur’an ya wanaostahiki kupata Zakat.

7. (a) Nukuu aya au tafsiri ya aya inayobainisha lengo la funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.

(b) Ni zipi nguzo za funga?

SEHEMU B

Jibu Maswali Matatu (3) ya Sehemu hii kwa kina.

8. Ainisha lengo la Swaumu kisha eleza kwa nini lengo hili halifikiwi kote ulimwenguni?

9. Toa maelezo mafupi juu ya istilahi za kiislamu zifuatazo;

  • Nisaab
  • Funga za kafara
  • Zakat
  • Sadaqat
  • Swaumu (funga)

10. “Chukua sadaqa katika mali zao, uwatakase kwazo na kuwataja kwa uzuri (mbele yangu) na uwaombee dua……….” (9:103).

Eleza kwa kina jinsi zakat na sadaqat zinavyoitakasa nafsi ya mtoaji, mali ya mtoaji na jamii kwa ujumla.

11. Onesha namna Mtume (s.a.w) alivyoandaliwa ki-il-hamu na bainisha mafunzo tunayopata.

WABILLAH TAWFIIQ

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.