MBINU ZA KUFUNDISHIA ELIMU YA DINI YA KIISLAMU | SEHEMU YA II

SEHEMU A

1. Orodhesha sifa nne (4) za mwalimu wa kiislmu.

2. Bainisha mambo manne (4) yanayo dhaniwa kubatilisha funga lakini hayabadilishi kisheria.

3. (a) Taja sharti nne (4) za utoaji wa Zakat na Sadaqat.

    (b) Kwa nini funga imefaradhishwa katika mwezi wa ramadhani?

4. Ni matendo gani ya sunnah yanayo ambatana na swaumu ya mwezi wa ramadhani?

5. Orodhesha mali zinazotolewa zakat.

6. Bainisha matukio manne (4) yanayodhihirisha kuwa Nabii Muhammad (s.a.w) aliandaliwa ki-il-hamu.

7. Pamoja na funga ya Ramadhani kuna funga nyingine nyingi zilizofaradhishwa. Taja nne (4) miongoni mwa hizo.

 SEHEMU B

Jibu Maswali Matatu (3) ya Sehemu hii kwa kina.

8. Kwa kuzingatia mwezi wa Ramadhani, toa maelezo mafupi na fasaha juu ya;

     a. Futari na daku

     b. Zakatul – fitri

     c. Lailatul – Qadir

     d. Itiqaf

     e. Idul – fitri

9. Bainisha mafunzo manne (4) tunayopata kwa kuandaliwa Mtume (s.a.w) kimafunzo na Allah (s.w)

10. (a) Nukuu aya au Tafsiri yake inayoainisha lengo la Zakat na Sadaqat.

      (b) Unafikiri ni kwa nini lengo la Zakat na Sadaqat halifikiwi?

11. Eleza jinsi funga ya Ramadhani inavyomzidishia mja nidhamu na utii kwa Mwenyezi Mungu (s.w)

 WABILLAH TAWFIIQ

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

One thought on “MBINU ZA KUFUNDISHIA ELIMU YA DINI YA KIISLAMU | SEHEMU YA II

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.