MFANO WA WOSIA | NAMNA YA KUUANDIKA WOSIA

MFANO WA WOSIA YA MAANDISHI:

Wosia waweza kuandikwa kwa mifumo mbalimbali ili mradi yale mambo muhimu ya msingi yaliyotajwa katika sura hii yanazingatiwa. Ufuatao ni mfano wa wosia

WOSIA WA………………………………………………… (Taja jina kamili la mwandika wosia)

Mimi…………………………………………wa S.L.P……………………………………mkazi wa………………………natamka kwamba huu ni wosia wangu wa mwisho na kwamba nabatilisha wosia zangu nyingine nilizopata kuziandika. Nikiwa na akili timamu na kwa hiari yangu natamka yafuatayo:                                                                                                                                                                

Katika wosia huu nagawa mali zangu kama ifuatavyo:-

 Namteua Bw/Bi…………………………………………wa S.L.P—————-simu—————- ambaye ni mkazi wa ————————kuwa msimamizi wa mitathi yangu.

Naagiza kwamba nitakapokufa mwili wangu ukazikwe ——————————–wilaya ya ——————————–Mkoa wa —————————————– 

Natamka kwamba mali zangu kwa minajiri ya mirathi hii ni kama zilivyoorodheshwa hapa chini

 

Mali                                                                 Mahali ilipo/ mtunzaji

1                                                                       ———————————————————

2                                                                     ———————————————————–

3                                                                      ———————————————————-

4                                                                       ———————————————————

5                                                                      ———————————————————-

6                                                                      ———————————————————-

7                                                                       ———————————————————

8                                                                       ———————————————————

Nina akaunti za benki kama ifuatavyo :

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… 

Natamka kwamba mali zangu zitarithiwa kama ifuatavyo :

Mali                                                                  Mrithi

 1                                                                       ——————————————————–

                                                                    S.L.P.————————————————-

                                                                     Simu ————————————————

 2                                                                ———————————————————

                                                                 S.L.P.————————————————-

                                                                Simu ————————————————

 3                                                               ———————————————————–

                                                               S.L.P.————————————————-

                                                                Simu ————————————————

 4                                                            ———————————————————-

                                                              S.L.P.————————————————-

                                                              Simu ———————————————–

 5                                                          ——————————————————–

                                                             S.L.P.————————————————-

                                                                Simu ————————————————

 Imetiwa Sahihi  hapa ————————————————————siku ya —————-Mwezi wa ————Mwaka —————-

 Saini ya Mwosia ———————————————————————————————-

 Mashahidi

1. Jina ———————————————————Saini ——————————————-

 Anwani ———————————————————————————————————-

Kazi —————————————————————————————————————

2.   Jina ———————————————————–Saini —————————————-

Anwani ———————————————————————————————————-

Kazi —————————————————————————————————————

Mshuhudia Viapo

Mbele ya

Jina —————————————————————————————————————

S.L.P———————————————————— Simu ——————————————

Saini ————————————————————————————————————–

Sifa —————————————————————————————————————-

 

Muhuri ———————————————————————————————————-

 

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.