Makazi ya Maarifa | Nadharia za Kujifunza

1015201_536685933034785_446464760_o

Fafanua vipengele sita (6) vya Makazi ya Maarifa kama vilivyoainishwa na mwanasaikolojia Benjamin Bloom.

1)      Kumbukumbu

 • Uwezo wa mwanafunzi kukumbuka maarifa aliyoyapata.
 • Mwanafunzi anaweza kutaja, kuonesha, au kueleza kwa kifupi juu ya kile alichojifunza.
 • Hapa mwanafunzi anaweza kutaja jambo fulani alilojifunza bila kuwa na maelezo ya kutosha juu ya jambo hilo.

2)      Ufahamu

 • Mwanafunzi anaweza kusoma jambo fulani na kuelewa dhana yake halafu anaweza kuunda maelezo yake binafsi tofauti na yaliyotolewa mwanzo bila kuathiri maana ya dhana hiyo.
 • Mwanafunzi anaweza kutafsiri kanuni, kufupisha habari, kutumia habari kujibu maswali, kutoa sababu juu ya mada fulani.

3)      Matumizi

 • Ni uwezo wa kutumia mambo au maarifa aliyojifunza katika mazingira mengine au katika hali halisi.
 • Mfano, kufumbua mafumbo ya kihisabati kwa kutumia kanuni za kawaida za hesabu, kutumia maarifa aliyojifunza kutatua matatizo ya kimaisha, kukokotoa mahesabu kwa kutumia kanuni, kufundisha darasani kutumia njia/mbinu alizojifunza kwenye somo la ufundishaji, kutumia kanuni fulani ya hisabati kukokotoa na kutoa jawabu.

4)      Uchambuzi/Uchanganuzi

 • Ni uwezo wa kujadili kwa kina na kutoa maoni kuhusu jambo fulani la kitaaluma.
 • Mwanafunzi anaweza kuwa na maelezo mengi kuhusu jambo moja linaloelezwa au kujadiliwa mfano, anaweza kutoa faida na hasara au anaweza kulinganisha dhana.

5)      Uundaji

 • Ni uwezo wa kujadili kwa kina mambo mbalimbali na kuyaweka pamoja.
 • Mwanafunza anaweza kuunganisha mambo mbalimbali kuwa kauli ya aina moja na inayoeleweka, kujenga hoja kulingana na mawazo mengi aliyonayo na kutoa hitimisho kutokana na yale yaliyozungumzwa.

6)      Tathmini

 • Ni uwezo wa kuthamanisha mafanikio au thamani ya kazi au jambo.
 • Mtoto anaweza kuthamanisha matukio, maelezo au tabia fulani na kusema ni nzuri au mbaya kiuhalisia.

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

One thought on “Makazi ya Maarifa | Nadharia za Kujifunza

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.