Swali na Jibu | Kunasihi (NECTA 2008)

Taja mambo matatu (3) ya kuzingatia katika kikao cha kunasihi. (NECTA 2008)

  1. Mahali pa kukutana lazima pawe pa faragha.
  2. Wakati wa mazungumzo, mshauri na mshauriwa wakae katika hali ya mazungumzo.
  3. Mshauri ajitahidi kumweka mshauriwa katika hali ya kujiona yupo huru.
  4. Mshauri atumie lugha anayoielewa mshauriwa.
  5. Muda wa mazungumzo upangwe kwa busara ili mshauriwa asipate shida ya kuhudhuria, na afikapo apate muda wa kutosha wa kuzungumza.
  6. Muda wa kuzungumza usiwe mfupi mno au mrefu mno kwani yaweza kuchosha na kupoteza muda.

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.