Sehemu ya Saba – Ujasiriamali | Utekelezaji wa Wazo la Biashara

A mobile phones technician in Goma refugees camp

Utekelezaji wa wazo la biashara

Ili wazo la biashara liweze kutekelezwa, yako mambo makuu matano ya kufanya:

Mpangilio wa wazo la biashara kwa mfano

 • Aina / hali ya biashara unayoiwaza
 • Nani atakayemiliki biashara hiyo – familia, ubia, kikundi n.k.
 • Aina ya leseni inayohitajika – grosari, vileo, mgahawa, duka n.k.

Bainisha soko kwa kutilia maanani mambo yafuatayo

 • Aina ya bidhaa/huduma utakayotoa na kwa wateja gani?
 • Mbinu zitakazotumika ili uweze kuwa tofauti na washindani wako ili biashara ivutie wateja.
 • Njia bora zaidi ya usambazaji na uuzaji.
 • Eneo bora na nafuu kwa biashara yako.
 • Namna ya kutangaza biashara yako.

Fikiria namna ya kupanga na kuendesha biashara yako

 • Utahitaji vifaa vipi na wauzaji wake ni nani.
 • Ni huduma gani na ukarabati gani wa vifaa unahitajika.
 • Malighafi utaipata kutoka wapi.
 • Namna ya kuchagua na jinsi ya kuwamotisha wafanyakazi ulionao.
 • Fikiria namna ya kupanga uzalishaji na uuzaji wa bidhaa zako.

Uchambuzi wa fedha

 • Chambua gharama za uzalishaji.
 • Upangaji wa bei.
 • Fanya makisio ya faida na hasara.
 • Fanya makisio ya kitega uchumi na mtaji wa kazi.

Mipango

 • Weka mipango na hatua za kuchukua ili kuanza utekelezaji kidogo kidogo.
 • Pangilia fedha iliyopo.
 • Panga hatua za kutekeleza wazo la biashara.
 • Pangilia kwa makini huduma inayohitajika na mahali inapopatikana.
 • Bainisha njia mbalimbali za kupata fedha kwa njia ya vitega uchumi.

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.