Jipime Katika Mbinu za Kufundishia Stadi za Kazi

1404865_595576347145743_1610672151_o

1. Taja vipengele vinne (4) vilivyomo katika Muhtasari wa mafunzo ya Elimu kwa michezo katika shule za Msingi.

2. Eleza kwa kifupi mambo manne (4) ya kuzingatia kabla hujaanza somo lolote la Elimu kwa Michezo.

3. Taja kanuni kuu za kutoa huduma ya kwanza.

4. Fafanua istilahi zifuatazo;

 • Mapambo
 • Kusanifu hisia
 • Kusanifu picha
 • Kusana picha
 • Sanaa
 • Fani
 • Vina
 • Mizani
 • Tamati

5. Eleza jinsi ploti ilivyo katika tamthilia ya mtu aliyekua na VVU na jana amefariki dunia kwa kujinyonga.

6. Nini maana ya istilahi zifuatazo kama zinavyotumika kwa kila kipengele;

 • Maudhui katika Tamthilia
 • Maudhui katika Shairi

7. Andaa somo la dakika 40 kwa darasa la tano ukieleza namna utakavyofundisha wanafunzi kutumia jukwaa ingawa shule haina jukwaa lililojengwa.

8. Fafanua maana ya maneno yafuatayo kama yanavyotumika katika Ushairi;

 • Kituo bahari
 • Kituo kimalizio
 • Kituo nusu bahari
 • Vina bahari

9. Tunga shairi lisilopungua beti sita (6) na uoneshe vituo vifuatavyo (zingatia vina na mizani);

10. Uokajio wa keki hufuata hatua mbalimbali. Fafanua hatua hizo zisizopungua kumu na tatu (13) tu.

11. Fafanua istilahi zifuatazo kwa mifano;

 • Uokaji
 • Ususi
 • Viambaupishi
 • Usindikaji
 • Mamaledi

12. Eleza mambo manne (4) ya msingi unayopashwa kuzingatia unapoandaa chakula jikoni (kupika).

13. Eleza tofauti iliyopo kati ya Jamu na Mamaledi.

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

One thought on “Jipime Katika Mbinu za Kufundishia Stadi za Kazi

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.