Jipime Katika Somo la Kiswahili – I | Septemba 2014

Advertise IISEHEMU A (ALAMA 40)

 1. Taja na fafanua kwa kifupi stadi mbili za lugha za muhimu kwa mtoto ayeanza kujifunzia lugha.
 2. Bainisha misingi minne kati ya misingi ya hati nzuri.
 3. Toa maelezo kwa kifupi kuhusiana na istilahi zifuatazo:
  • Tathilitha
  • Takhmisa
  • Tarbia
  • Tathnia
 4. (a) Utungaji ni nini?

(b) Taja aina kuu mbili za utungaji.

 1. Tunga sentensi nne kuonesha maana tofauti za neno ‘paa’.
 2. Huku ukitumia mifano, toa tofauti kati ya kauli ya ktendea na kauli ya kutendewa.
 3. Toa maelezo mafupi kuhusu dhana zifuatazo:
 • Fonimu
 • konsonanti
 • sarufi
 • semantiki
 1. Kwa kutumia neno ‘vizuri’, tunga sentensi mbili ukionesha kivumishi cha sifa na kama kielezi
 2. Taja na kufafanua matawi manne ya sarufi
 3. Toa maana ya istilahi zifuatazo:
  • azimio la kazi
  • kiongozi cha mwalimu
  • Shajala ya somo la Kiswahili
  • Nukuu za somo

 SEHEMU B (ALAMA 30)

 11. Orodhesha mambo muhimu yanayopaswa kuonekana katika barua rasmi kisha toa mfano wa kuandika barua rasmi fupi ya kuomba kazi ya ukarani kwa mkuu wa wilaya. Tumia anuani yoyote.

12. Somo la Fasihi halifundishwi katika shule za msingi. Kanusha au kubali hoja hii kwa hoja madhubuti.

13. (a) Taja aina tano za kauli za utendaji na kwa kila aina ya kauli tunga sentensi moja.

(b) Bainisha aina ya maneno yanojenga senteni zifuatazo:

 •  Baba anasoma kitabu na mama anaandika barua
 • kijana mrefu alifungua dirisha mwanafunzi hodari amefauru mtihaani wake vizuri
 • Mwalimu mwema amemsaidia mwanafunzi wake
 • Wanafunzi wawili wanacheza mpira mkubwa na mwalimu wao anaandika barua fupi

14. Jadili mambo ambayo husababisha mtoto ashindwe kusoma.

 SEHEMU C (ALAMA 30)

15. Eleza mambo muhimu ambayo utazingatia wakati unamfundisha mwanafunzi wako utungaji wa shairi la kimapokeo

16. Kwa kutumia mifano, fafanua dhana na sifa za viazishio vya somo.

17. Unafikiri mbinu zuri ya kufundishia somo la Kiswahili ni ipi?

18. “ Kutumia zana za kufundishia na kujifunzia ni kupoteza muda’’ . Jadili

 

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

9 thoughts on “Jipime Katika Somo la Kiswahili – I | Septemba 2014

 1. Nimefurahia maswali yenu mbalimbali pamoja na mitihani,napenda kupata notes za English,mitaala,ushauri na unasihi pamoja na somo la ICT. Mwalimu tarjali kutoka Mandaka T.c

  Like

  1. 1 MITAALA NI JUMLA YA MAMBO YOTE YALIYO RATIBIWA KUFUNDISHWA KATIKA SHULE ZA MISINGI, UPILI NA VYUO. (AINA ZA MTAALA A,MTAALA RASMI B,MTAALA FICHO C,MTAALA USIO RASMI) SIFA ZA MTAALA ! UZINGATIE KIWANGO CHA WALENGWA/WANAFUNZI

   Like

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.