JIPIME MWAKA MPYA KWA MTIHANI WA TEHAMA | “SEHEMU A”

SEHEMU A

Jibu maswali yote katika sehemu hii.  

10888511_10152517522100689_2040213391934813523_n

 

 1. Eleza kwa kifupi maana ya neno `Mawasiliano`.
 2. Eleza madhara matatu ya kutosikia vizuri kwa mwanafunzi.
 3. Eleza matumizi ya vifaa vifuatavyokatika Kompyuta;
 • Kichakata Kikuu (KIKU).
 • Kibao Vifungo (KIBODI)
 1. Eleza kwa kifupi sifa nne za zana za kufundishia na kujifunzia somo la TEHAMA.
 2. Bainisha matumizi ya maneno yafuatayo katika muhtasari wa somo la TEHAMA.
 • Kiongozi cha Mwalimu.
 • Kitabu cha rejea.
 1. Orodhesha faida tano (5) za tathmini tamati.
 2. Taja tofauti Tatu (3) za majarida na magazeti.
 3. Toa maelezo mafupi kuhusu faida nne za maktaba katika jamii na Taasisi za kielimu.
 4. (a)   Eleza maana ya kufaragua zana za kufundishia na kujifunzia.

(b)Eleza faida tatu za kufaragua na kutengeneza zana za kufundishia na kujifunzia.

 1. Ni vifaa gani vya kimtaala anavyohitaji mwalimu kwa ajili ya kujiandaa katika ufundishaji wa somo la TEHAMA

Author: Sir Gunda

A Friend of Education

4 thoughts on “JIPIME MWAKA MPYA KWA MTIHANI WA TEHAMA | “SEHEMU A”

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.