JE, UNAFAHAMU TABIA NA MIENENDO YA KIMAADILI KATIKA UTUMISHI WA UMMA?

UTUMISHIIli Utumishi wa Umma uwe wenye ufanisi na wa kuheshimika, watumishi wanapaswa kuzifuata Kanuni za Maadili ya Utumishi pamoja na kuwa na tabia na mwenendo unaozingatia mambo yafuatayo:

  1. Kutoa Huduma Bora
  2. Utii kwa Serikali
  3. Bidii ya Kazi
  4. Kutoa Huduma Bila Upendeleo

  5. Kufanya Kazi kwa Uadilifu

  6. Kuwajibika kwa Umma

  7. Kuheshimu Sheria

  8. Matumizi sahihi ya Taarifa

Kanuni hizi zimetungwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa  Umma kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa katika kifungu cha 34 cha Sheria ya Utumishi wa Umma ya Mwaka 2002 pamoja na Kanuni ya 65 (1) ya Kanuni za Utumishi wa Umma za Mwaka 2003.

Dar es Salaam,
Tarehe 11 Januari, 2005

Stadi za Kazi – I

SEHEMU A 

1. Eleza kwa kifupi faida nne (4) za mwanafunzi wa shule ya msingi kujifunza somo la Stadi za Kazi.

2. Nini maana ya Istilahi zifuatazo;

a. Kilimo
b. Riadha
c. Uashi
d. Ufundi Mchundo

3. Taja aina nne (4) za michezo ya asili.

4. Orodhesha aina nne (4) za matofali.

5. Taja rangi tatu (3) za msingi katika usanii wa picha.

6. Orodhesha viambaupishi vinne (4) vya sambusa.

7. Orodhesha vipengele vinne (4) vya stadi kuu ya Sayansi Kimu.

8. Mlo kamili na bora ni Chakula cha aina gani?

9. Tofautisha upishi wa kukaanga na kuchemsha.


SEHEMU B 

10. Baadhi ya watu huamini kuwa kufuna nguo na kuzipiga pasi mara kwa mara huchakaza nguo. Thjibitisha usemi huu.

11. Fafanua maneno yafuatayo kwa maelezo mafupi;

a. Upishi
b. Udobi
c. Ushoni
d. Ufumaji


SEHEMU C 

12. Ususi ni stadi inayotangaza utamaduni wa jamii na vilevile kuwapatia watu ajira na kuwaongezea kipato, hivyo kupunguza umaskini. Thibitisha kauli hiyo.

13. Taja na Eleza faida tano (5) na hasara tano (5) za ufugaji huria.

14. Sekta ya kilimo imekuwa ikitiliwa mkazo sana nchini. Lakini imeshindwa kufanikiwa kutokana na matatizo kadhaa yanayoikabili. Jadili.

15. Katika karakana ya useremala inaweza kutokea ajali kama vile moto au kuumia. Eleza kwa kifupi vyanzo vya ajali hizo.