Shajara la Somo

KUMBUKUMBU ZA SOMO

Shajara/Kumbukumbu za somo (logbook) ni muhtasari unaotayarishwa na mwalimu wa somo kuonesha mada kuu na mada ndogo alizofundisha, wakati (lini) alipofundisha na jina au sahihi yake.

Pamoja na kumbukumbu hii mwalimu ana kumbukumbu zingine ambazo zinatumika kama rejea za kazi alizofanya mfano azimio la kazi, andalio la somo pamoja na nukuu za somo.

shajara

 

UMUHIMU WA KUMBUKUMBU ZA SOMO

Mwalimu anatakiwa kutunza kumbukumbu za somo analofundisha.kumbukumbu za somo ni muhimu kwa sababu:

  •          Huonesha bayana mambo yaliyofundishwa na wakati yalipofundishwa
  •          Humwelekeza mwalimu mpya mahali pa kuanzia
  •          Mwalimu huweza kupima kiasi cha mada alizokwisha fundisha kwa kulinganisha na azimio la kazi
  •          Huonesha kazi zilizofanywa na mwalimu aliyeondoka
  •          Huweza kutumika kutathmini kasi ya ufundishaji wa mada

6 thoughts on “Shajara la Somo

Usikae kimia sema kitu juu ya nukuu hizi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.